Ars Fennica 2023

Event information:

The Henna and Pertti Niemistö Art Foundation – ARS FENNICA sr was established in 1990. In alternate years, the Foundation awards Finland’s most significant visual-art prize – 50,000 euros. 

The prize goes to an artist in recognition of individual artistic work of outstanding quality. An award committee appointed by the Foundation nominates the candidates and also an international art expert, who then chooses the prize winner from among these candidates. The candidate artists have variously been from Finland, the Nordic countries and the Baltic States.

The exhibition of the Ars Fennica candidates has previously been seen at Kiasma five times in 2007, 2009, 2010, 2014 and 2017.

Tapahtuman kuvaus:

Vuonna 1990 perustettu Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö – ARS FENNICA sr jakaa Suomen merkittävimmän, 50 000 euron kuvataidepalkinnon joka toinen vuosi. 

Palkinto myönnetään taiteilijalle tunnustuksena korkeatasoisesta ja omaleimaisesta taiteellisesta työstä. Säätiön asettama palkintolautakunta nimeää ehdokkaat ja kansainvälisen taideasiantuntijan, joka valitsee ehdokkaiden joukosta palkinnonsaajan. Ehdokkaina on ollut Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian maiden taiteilijoita.

Ars Fennica -ehdokkaiden näyttely on nähty Kiasmassa aiemmin viisi kertaa vuosina 2007, 2009, 2010, 2014 ja 2017.

Palkinnon saaja julkistetaan 22.11.2023. Hänet valitsee Anne Barlow, joka toimii johtajana Tate St Ivesissä. 

Myös yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan. Äänestyslipukkeet löydät näyttelystä. Yleisötunnustus jaetaan tammikuussa.

More information:
https://arsfennica.fi/en/candidates/
https://kiasma.fi/en/exhibitions/ars-fennica-2023/

Lisätietoja:
https://arsfennica.fi/ehdokkaat/
https://kiasma.fi/nayttelyt/ars-fennica-2023/